НАША ЦІЛЬ

Зробити націю України здоровою!

Договір Оферти

Договір оферти

За цим Договором одна сторона Продавець з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти — Покупець, з іншого боку, далі спільно названі — Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі — Договір), адресований необмеженому колу офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайту https://newlife.pl.ua/

Продавці, які мають намір здійснювати продаж Товарів за допомогою Веб сайту https://newlife.pl.ua/ і Покупці при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках https://newlife.pl.ua/, приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем та Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натиснення на сторінці Веб-сайту https://newlife.pl.ua/ у відповідному розділі кнопки «ЗАМОВИТИ» означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним та українським законодавством , взяв до виконання умови Договору публічної оферти, зазначені нижче.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). За повною згодою з цим Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення та за невиконання умов цього Договору.

1.3. Цей Договір набирає чинності з моменту натискання на кнопку «ЗАМОВИТИ», яким Покупець дає згоду здійснити покупку наявного Продавця Товару та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця та повного розрахунку з ним.

1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, у разі потреби, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, застосовуються правила міжнародного договору.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. «Договір публічної оферти» — публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://newlife.pl.ua/ та застосування якого є обов’язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https ://newlife.pl.ua/, спрямоване на невизначене коло осіб, у тому числі Покупцям.

2.2. «Акцепт» — прийняття Покупцем пропозиції продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://newlife.pl.ua/, шляхом додавання його до віртуального кошика та надсилання Замовлення.

2.3. «Товар» — предмет торгівлі (виріб, засіб, товар, аксесуар, комплектуючі та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), про придбання якого на Веб-сайті https://newlife.pl.ua/ розміщено пропозицію продавця.

2.4. «Покупець» — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які відвідали Веб-сайт https://newlife.pl.ua/ та мають намір придбати той чи інший Товар.

2.5. «Продавець» — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які є власниками або розповсюджувачами Товару та за допомогою Веб-сайту https://newlife.pl.ua/ мають намір його продати.

2.6. «Замовлення» — належним чином оформлена та розміщена на Веб-сайті https://newlife.pl.ua/ заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується продавцю.

2.7. «Законодавство» — встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

2.8. «Істотний недолік Товару» — недолік, який унеможливлює або неприпустиме використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https ://newlife.pl.ua/, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити Товар та сплатити за нього гроші.

3.2. Продавець гарантує, що Товар не передано у заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивним або удаваним правочином або угодою, вчиненою під впливом тиску або обману.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на провадження господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють у процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень відповідно до вимогами чинного законодавства України, та зобов’язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця у процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов’язаний:

— виконувати умови цього Договору

— виконувати замовлення Покупця у разі надходження оплати від Покупця;

— передати Покупцеві Товар згідно з обраним зразком на відповідній сторінці Веб-сайту https ://newlife.pl.ua/, оформленим замовленням та умовами цього Договору;

— перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його упаковки на складі;

— повідомити покупця про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування в цьому договорі.

4.2. Продавець має право:

— в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

4.3. Продавець:

Фізична Особа Підприємець, Дрембей Юлія Миколаївна

Місцезнаходження: 36004, м. Полтава, вул. Олександра Бідного, буд 18, кв 49

Банківські реквізити: п/р 29244825509100 до ПАТ КБ «Приват Банк» МФО Банку:305299 ЄДРПОУ:14360570 ІПН:3058611808

тел.: +38(066)952-57-77

— або Суб’єкт господарювання з кола осіб, які пропонують до придбання на Веб-сайті https ://newlife.pl.ua/, Товар за єдиними узгодженими правилами, викладеними в цьому договорі публічної оферти.*

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

5.1. Покупатель обязан:

 • своевременно оплатить и получить заказ на условиях настоящего Договора;
  • ознакомиться с информацией о Товаре, размещенной на Веб-сайте https://newlife.pl.ua/;
  • при получении Товара у лица, совершившего его доставку, убедиться в целостности и комплектности Товара путем осмотра содержимого упаковки. В случае повреждения или неполной комплектации Товара — зафиксировать их в акте, который вместе с Покупателем должно подписать лицо, осуществившее его доставку Покупателю.

5.2. Покупатель имеет право:

 • оформить заказ на соответствующей странице Веб-сайта https://newlife.pl.ua/;
  • требовать от продавца выполнения условий настоящего Договора;
  • на информирования о возможной дополнительной комиссии при оплате европейских заказов картами типа Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

6.1. Покупатель самостоятельно оформляет заказ на соответствующей странице Веб-сайта https://newlife.pl.ua/, путем добавления Товаров в виртуальную корзину с помощью нажатия кнопки «В корзину!», или сделав заказ по электронной почте, или по номеру телефона, указанном в разделе контактов Веб-сайта https://newlife.pl.ua/.

6.2. Срок формирования Заказа до 2 рабочих дней с момента его оформления. В случае, если заказ отправлен в выходной или праздничный день, срок формирования начинается с первого после выходного рабочего дня.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

7.1. Цена каждого отдельного Товара определяется Продавцом и указывается на соответствующей странице Веб-сайта https://newlife.pl.ua/. Цена Договора определяется путем сложения цен всех выбранных Товаров помещенных в виртуальную корзину и цены доставки, которая определяется в зависимости от способа доставки в соответствии с условиями раздела 8 настоящего Договора.

7.2. Стоимость Заказа может изменяться в зависимости от цены, количества или номенклатуры товара.

7.3. Покупатель может оплатить заказ следующими способами:

1) с помощью банковского перевода денег на текущий счет Продавца, указанный в счете, в т.ч. с помощью Интернет-банкинга (Покупатель оплачивает заказ в течение одного дня с даты получения счета в размере 100% предоплаты).

2) наложенным платежом при получении Заказа в представительстве службы доставки на территории Украины или на территории другой страны в соответствии с местом осуществления заказа товара.

3) Кредитной картой следующего типа: 

 • Visa
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • Mastercard Electronic
 • Maestro

4) любым другим способом по договоренности с Продавцом.

Примечание. При оплате Покупателем заказа платежной картой возможно взимание дополнительной комиссии эмитентом этой карты, в частности при оплате Покупателем заказа платежной картой возможно взимание дополнительной комиссии при оплате Покупателем европейских заказов эмитентами карт Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. При нажатии на странице Веб-сайта https://newlife.pl.ua/, в соответствующем разделе кнопки «ЗАКАЗАТЬ» означает, что Продавец уведомил Покупателя о возможности взимания дополнительной комиссии при оплате Покупателем европейских заказов, эмитентом карты Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ТОВАРА

8.1 Покупатель получает Товар с помощью доставки, или получает его лично. Порядок оплаты и получения указан на соответствующей странице Веб-сайта https://newlife.pl.ua/.

8.2. При доставке Товаров в другие города Украины или на территории другой страны, выполняемой другими Службами доставки (далее Компаниями-перевозчиками) Покупатель в полном объеме и безоговорочно соглашается с Правилами перевозки грузов этими компаниями-перевозчиками.

8.3. Факт получения Товара и отсутствие претензий к качеству Товара, доставляемого Компаниями-перевозчиками, Покупатель подтверждает собственной подписью в товаро-транспортной накладной, декларации Компании-перевозчика, или в расходной накладной при получении Товара. Со своей стороны, Продавец гарантирует отгрузку Товара Компании-перевозчику в количестве, указанном и оплаченном Покупателем, в комплектности согласно спецификации этого Товара и в надлежащем (рабочем) состоянии и качестве.

8.4. В случае отсутствия Покупателя по адресу доставки, указанной Покупателем в заявке или отказа Покупателя от получения Товара по необоснованным причинам, при доставке Курьером компании-перевозчика, Товар возвращается в торговый центр отгрузки. Оплата за услуги Компании-перевозчика вычитается из суммы, перечисленной Покупателем за Товар. Остаток суммы возвращается Покупателю на основании его письма, отправленного на e-mail: newlife.pl.ua@gmail.com с указанием расчетного счета, на который должны быть возвращены денежные средства.

Все вопросы, возникшие в процессе оплаты и получения Товара, Покупатель может выяснить по контактным данным в разделе Контакты.

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ТОВАРА

9.1. В соответствии со ст. 9 Закона Украины «О защите прав потребителей», Покупатель имеет право на обмен Товара надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен Продавцом. Покупатель имеет право на обмен Товара с учетом положений законодательства об основаниях и перечне Товаров, которые не подлежат обмену (возврату).

9.2. Если Покупатель намерен вернуть Товар, такой возврат осуществляется в соответствии с разделом Сайта «Возврат» с учетом правил и условий перевозчика или курьера, действуюших на территории Украины или на территории другой страны в соответствии с местом совершения получения Товара.

9.3. В случае наличия хотя бы одного из перечисленных недостатков, Покупатель обязан зафиксировать его в составленном акте произвольной формы. Акт должен быть подписан Покупателем и лицом, осуществившим доставку Товара или Продавцом. При возможности недостатки должны быть зафиксированы средствами фото — или видеосъемки. В течение 1 (одного) дня Покупатель обязан сообщить менеджера (представителя Продавца ответственного за оформление заказа на Товар) о выявленных недостатках и договориться о замене Товара, заполнив при этом рекламационную форму на возврат Товара на сайте https://newlife.pl.ua/.

9.4. Стороны согласовали, что в случае несоблюдения обязательных требований указанной процедуры, признается получение Покупателем Товара в надлежащем состоянии — без каких-либо механических повреждений и в полной комплектности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим международным и украинским законодательством.

10.2. В случае возникновения споров, связанных с выполнением Сторонами настоящего Договора, за исключением споров о взыскании задолженности с Покупателя, Стороны обязуются решать их путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии — 7 (семь) календарных дней с даты ее получения. По спорам в связи со взысканием задолженности с Покупателя соблюдение претензионного порядка не требуется.

10.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в соответствующем суде согласно международному и украинскому материальному и процессуальному праву.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

11.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение любого из своих обязательств, за исключением обязательств по оплате, если докажут, что такое неисполнение было вызвано форс-мажорными обстоятельствами, то есть событиями или обстоятельствами, которые действительно находятся вне контроля такой стороны, наступившие после заключения настоящего Договора, носящие непредсказуемый и неотвратимый характер. 

К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, природные катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, гибель товара, задержки перевозчиков, вызванные авариями или неблагоприятными погодными условиями, опасности и случайности на море, эмбарго, катастрофы, ограничения, накладываемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

11.2. Сторона, для которой стало невозможным выполнение обязательств по настоящему Договору из-за наступления форс-мажорных обстоятельств, должна немедленно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 (тридцати) календарных дней предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет справка, сертификат или другой соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.

11.3. Время, которое требуется Сторонам для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение из-за перечисленных обстоятельств.

11.4. Если из-за действия обстоятельств непреодолимой силы неисполнение обязательств по настоящему Договору продолжается более трех месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую сторону.

Несмотря на наступление форс-мажора, перед прекращением настоящего Договора вследствие форс-мажорных обстоятельств Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Информация, предоставляемая Покупателем является конфиденциальной. Информация о Покупателе используется исключительно в целях выполнения его Заказа (отправки сообщения продавцу о заказе Товара, отправки рекламных сообщений и т.д.).

12.2. Собственным акцептированием Договора или регистрацией на Веб-сайте https://newlife.pl.ua/ (заполнение регистрационной анкеты) Покупатель добровольно дает согласие на сбор и обработку своих персональных данных с последующей целью: данные, которые становятся известны, будут использоваться в коммерческих целях, в том числе для обработки заказов на приобретение товаров, получение информации о заказе, рассылки телекоммуникационными средствами связи (электронной почтой, мобильной связью) рекламных и специальных предложений, информации об акциях, розыгрыши или любой другой информации о деятельности Веб-сайта https://newlife.pl.ua/

Для целей, предусмотренных настоящим пунктом, Покупателю имеют право направляться письма, сообщения и материалы на почтовый адрес, e-mail Покупателя, а также отправляться sms-сообщения, осуществляться звонки на указанный в анкете телефонный номер.

12.3. Покупатель дает право осуществлять обработку его персональных данных, в том числе: помещать персональные данные в базы данных (без дополнительного уведомления об этом), осуществлять пожизненное хранение данных, их накопление, обновление, изменение (по мере необходимости). Продавец обязуется обеспечить защиту данных от несанкционированного доступа третьих лиц, не распространять и не передавать данные любой третьей стороне (кроме передачи данных связанным лицам, коммерческим партнерам, лицам, уполномоченным Продавцом на осуществление непосредственной обработки данных для указанных целей, а также на обязательный запрос компетентного государственного органа).

12.4. В случае нежелания получать рассылку, Покупатель имеет право обратиться к Продавцу, написав заявление об отказе от получения рекламных материалов, направив его на почтовый или электронный адрес.

12.5. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставляемой Покупателем при оформлении заказа. Покупатель несет ответственность за достоверность указанной при оформлении заказа информации.